GüncelDurum.Com Hoşgeldiniz. | 6 Ekim 2015 Salı
$ GÜNCEL DOLAR KURU → Alış: 2.985 / Satış: 2.997
€ GÜNCEL EURO KURU → Alış: 3.347 / Satış: 3.360

En çok kullanılan deyimler ve anlamları

şağıdaki deyimler alfabetik olarak sıralanmışlardır.Abacı kebeci :Olur olmaz kimseler,ne olduğu belirsiz kişilerAbanmak :Birine yük olmak,onun s

En çok kullanılan deyimler ve anlamları
 • 27.12.2009
 • 16216 okundu
 1. şağıdaki deyimler alfabetik olarak sıralanmışlardır.
 2. Abacı kebeci :Olur olmaz kimseler,ne olduğu belirsiz kişiler
 3. Abanmak :Birine yük olmak,onun sırtından geçinmek.
 4. Acemilik etmek üşüncesizce hareket etmek.
 5. Açık bono vermek :Bir kimseye,istediği gibi davranma yetkisi vermek
 6. Adama benzemek üzelmek,göze hoş görünmek
 7. Af buyurunuz :Özür dilemeyi ifade eden bir deyim
 8. Agop’un kazı gibi yutmak :Önüne konulan her yemeği çabuk yemek
 9. Ağız gevşekliği :Sır tutmak hali.
 10. Ah edip eh işitmek aima feryat etmek.
 11. Ak sakaldan yok sakala gelmek : Çok yaşlanmak
 12. Alavere dalavere,Kürt Mehmet nöbete :Bir işte bütün yükü, sorumluluğu yetersiz kişiye bırakma durumunda söylenir.
 13. Allah hakkı için oğruyu söylemesi istenen kimseye verilen söz.
 14. Amma da yaptın :Olmayacak bir şey söyledin anlamında
 15. Arabayı düze çıkartmak :Sonunda işini kolaylaştırmak
 16. Astarı yüzünden pahalı :Gerçek değerinden fazlaya mal olmak
 17. Aşüftelik etmek :Hafif ve işveli davranmak
 18. Atma Recep din kardeşiyiz :Biz birbirimizin ne olduğunu biliriz’ anlamında kullanılır.
 19. Ayvaz kasap hepsi bir hesap :Hepsi aynı hesaba geliyor anlamında
 20. Azrail olmak :Çok korkulu ve zorba olmak
 21. Baba,baba değil iskele babası :Saygı duyulmayan,hayırsız baba
 22. Başına feleğin tokmağı inmek :Bir felakete uğramak
 23. Bela aramak: Kavga sebebi yaratmak.
 24. Ben sarhoş,yolcu sarhoş: Herkesin garip bir tutum içinde bulunduğunu anlatmak için kullanılır.
 25. Beyni sulanmak: Bunamak.
 26. Bıyıkları balta kesmez olmak :Güçlü olmak,kimseden korkmamak
 27. Bızdık :Ufak çocuk
 28. Binin yarısı beş yüz o da ben de yok üşünceli kimseleri avutmak için teselli mahiyetinde söylenir.
 29. Bir avuç toprak olmak :Ölmek
 30. Bir çırpıda :O anda
 31. Boşlamak :İlgisiz davranmak,ilgiyi kesmek
 32. Boyunun ölçüsünü almak: Biri tarafından ağzının payı verilmek
 33. Bulanık suda balık avlamak :Karışıklıktan yararlanıp menfaatini kollamak
 34. Burnu kokuyu iyi almak :Her şeyi önceden sezmek
 35. Büyüklük göstermek :Bağışlamak
 36. Büyük söylemek :övünmek
 37. Cafer ağanın abdest suyu :Tatsız,tuzsuz
 38. Caka yapmak :Gösteriş yapmak
 39. Cana işlemek :Çok tesir etmek
 40. Can atmak :Çok istemek
 41. Can ciğer :Samimi
 42. Candan yanmış :Adamakıllı tutulmuş
 43. Canı burnuna gelmek :Bir işte çok eziyet ve sıkıntı çekmek
 44. Canını şeytana satmak :Kötü işlerle uğraşmak
 45. Canın sağ olsun :Bir ziyan için söylenen teselli sözü
 46. Ceddine okumak :Soyuna sövmek
 47. Ceffel kalem etmek :Hemen hüküm vermek
 48. Cephe almak üşmanca hal takınmak
 49. Cıcığı çıkmak :Çok hırpalanmak
 50. Ciğeri beş para etmez eğersiz kişi
 51. Cihan alem bilmek :Herkes tarafından bilinmek
 52. Cin fikirli :Çok zeki,açıkgöz
 53. Cumbadak dalmak :Ani olarak girmek,dalmak
 54. Curcuna koparmak :Gürültüyle çevreyi karıştırmak
 55. Curcunaya kalkmak :Kavga ve gürültü çıkarmaya kalkmak.
 56. Çabalama kaptan ben gidemem :Boşuna çabalama anlamında
 57. Çaçaron :Kavgacı,şirret
 58. Çağı geçmek :Yaşlanmak
 59. Çala kalem urmaksızın yazarak
 60. Çehresi atmak :Rengi sararmak
 61. Çehre uzatmak :Küsmek,somurtmak
 62. Çek arabanı efol anlamında
 63. Çeşnisine bakmak :Lezzetine bakmak
 64. Çevir kazı yanmasın :Sözünü çeviren kimseler için söylenir
 65. Çıkmaz ayın son çarşambası :Belirsiz ve uzak zaman
 66. Çiğ süt emmiş olmak :Soysuz ve namussuz olmak
 67. Çileden çıkmak :Hiddetlenerek sabrın taşması
 68. Çizmeden yukarı çıkmak :Haddini bilmemek
 69. Çoban kulübesinde padişah rüyası görmek urumuna uygun düşmeyen büyük ve olmayacak hayallere kapılmak
 70. Çorbada tuzu bulunmak :Emeği geçmiş olmak
 71. Çömlek hesabı :Baştan savma hesap
 72. Çöpçatan çatmak :Kısmet olmak
 73. Çürük tahtaya basmak :Umduğunu bulamamak,aldanmak
 74. Dağarcıkta bir şey kalmamak :her şeyi yitirmek
 75. Dalavere :Oyun,hileli iş
 76. Davulu yarık :Sır saklamayan,önüne gelene içini döken
 77. Dekbaz :Hileci
 78. Demir gibi olmak :Sağlam ve sıhhatte olmak
 79. Devede kulak :Kıyaslanan şeyler arasındaki orantısızlığı belli etmek için kullanılır.
 80. Dırdır etmek :Yerli yersiz söylenip durmak
 81. Dikili ağacı olmamak :Malı mülkü olmamak
 82. Dili çetrefilli olmak :Rahat ve düzgün konuşamamak
 83. Dilini zaptetmek :Konuşmamak
 84. Dişini sökmek :Zararsız hale getirmek
 85. Dokuz doğurmak :Korkudan ve heyecandan bitmek
 86. Dolmaları yutmak :Kanmak,aldanmak
 87. Dostlar alışverişte görsün :Laf olsun diye iş yapanlar için söylenir
 88. Döner taşım yok,öter kuşum yok :Hiçbir şeye sahip olmamak
 89. Dört dirhem bir çekirdek :Şık giyimli kimse
 90. Dudukuşu :Geveze
 91. Dümen suyundan gitmek :Karşısındakinin huyuna göre davranmak
 92. Dünyaya kazık kakmak :Ölmemek
 93. Ebussuut Efendi’nin gelini :Eski moda giyinen kadın
 94. Eceline susamak :Tehlikeli işlere girişmek
 95. Edepsizliği gündeliğe takılmak :Edepsizliği alışkanlık haline getirmek
 96. Efendilik yapmak :Saygılı hareket etmek
 97. Efendizadem :Beyim anlamında bir hitap
 98. Eğrisi doğrusuna gelmek :Uygunsuz yapılan işin tesadüfen uyumlu bitmesi
 99. Ekmeği dizinde :Nankör
 100. Elemtere fiş kem gözlere şiş :Nazar değmesin anlamında
 101. Eli çabuk :Tez iş gören
 102. Emeği geçmek :Bir işin yapılmasında yardımcı olmak
 103. Ensesinde boza pişirmek :Çok eziyet çektirmek
 104. Ermeni gelini gibi aima kırıtan,süzülen kadınlar için yapılan benzetme
 105. Ervahlarına yuf olsun :Sövgü
 106. Eski çamlar bardak oldu :Şartlar değişti anlamında kullanılır
 107. Eşek hoşaftan ne anlar :Anlayışsız,zevksiz insanlar için söylenir.
 108. Etek belde :Kıvrak ve becerikli
 109. Ev açmak :Ayrı ev tutmak
 110. Eyere de gelir semere de :Bütün işlere yarar anlamında
 111. Ez ez de suyunu iç :Hiç yararı olmayan bir işi tenkit etmek için kullanılır
 112. Ezilip büzülmek :Aşırı sıkılgan davranmak
 113. Fahiş faize batakçı müşteri :Benzer kişilikteki insanlar birbirini kolay bulur manasında
 114. Faka basmak :Güç duruma düşmek
 115. Falcı değilim ya :Ben olacağı bilemem anlamında
 116. Fare düşse başı yarılır :Bir yerin yoksulluğunu anlatmak için kullanılır.
 117. Farfara :Ağzında sır tutamayan kimse
 118. Fasulye gibi kendini nimetten saymak :Kendine olduğundan fazla değer vermek
 119. Feleğin çemberinden geçmiş :Tecrübeli,bilmiş
 120. Felekten bir gün çalmak :Eğlenceli bir gün geçirmek
 121. Ferteği çekmek :Kaçmak
 122. Fesat kumkuması :Hep kötülük düşünen
 123. Fıkırdamak :Kesik kesik gülmek
 124. Fıldır fıldır aramak :ısrarla ve telaşla aramak
 125. Fırın süpürgesi :Zayıf,uzun boylu kimse
 126. Fincancı katırlarını ürkütmek :Kötü niyetli kişileri ürkütecek hareketlerde bulunmak
 127. Fitil almak :Öfkeyle parlamak
 128. Fol yok yumurta yok :Herhangi bir sebep veya ilişki bulunmaması
 129. Forsu kırılmak :İtibar ve onuru sarsılmak
 130. Fukara babası :Fakirleri kollayan kimse
 131. Fütur getirmek :Umutsuzluğa ve çaresizliğe düşmek
 132. Gafil baş,düşmana eş :İşlerinde hazırlıksız olan insan her zaman zor duruma düşebilir
 133. Gagasından yakalamak :Zayıf noktasından yakalamak
 134. Gavur ölüsü :Oldukça ağır
 135. Gavurun tembeli keşiş,Müslüman’ın tembeli derviş :Kendini büsbütün ibadete verip,dünyadan elini eteğini çeken kişiler için kinaye yollu söylenir.
 136. Gazali rana :Güzel,hoş ceylan gibi sevgili anlamında
 137. Geçmişi kandilli :Sövgü
 138. Gemi aslanı :Gösterişli,işe yaramayan adam
 139. Geyik etine girmek :Erginleşmek
 140. Gırtlağından kesmek :Yiyecek parasını kısıtlamak
 141. Giderayak :Gitmek üzereyken
 142. Girye bana hande sana :Önce karşısındakini düşünen kimsenin kullandığı bir deyim
 143. Giydirmek :Azarlamak
 144. Gök demir,yer bakır :İmkansızlıklar ve umutsuzluklar içinde bulunuşu anlatır.
 145. Gömlek değiştirmek :Tutum ve görüşlerini değiştirmek
 146. Göründü Sivas’ın bağları :Gerçekleşmesi beklenen bir şeyin ortaya çıktığına dair olanaklar belirdiğinde kullanılır.
 147. Göz nuru dökmek :Yapılan işte göz emeği bulunmak
 148. Güvendiği dağlara kar yağmak :Güveni sarsılmak
 149. Habbeyi kubbe yapmak :Önemsiz bir şeyi büyütmek
 150. Haber vermek :Bildirmek
 151. Hak getire :Yoktur anlamında
 152. Halep ordaysa arşın burada :Yapacağını yap anlamında sitem
 153. Ham ervah :Kara ruhlu kimse
 154. Hangi peygambere ümmet olacağını şaşırmak :Kimin sözünü ve yolunu tutacağını,ne yapacağını şaşırmak
 155. Hat çekmek :Önemsememek
 156. Hatun :Eski zaman beylerinin,hanımlarına olan hitabı
 157. Haymana öküzü :Hımbıl ve tembel kimse
 158. Hazır mezarın ölüsü :Hep hazıra konmak isteyen tembel kimseler için kullanılır
 159. Her gün papaz pilav yemez :Hep aynı şeyler yapılamaz
 160. Her işin hakkından gelmek :Her işi başarır olmak
 161. Her tarakta bezi olmak :Her işle ilgili olmak
 162. Hesaptan düşmek :Yok saymak
 163. Hır gür :Kavga
 164. Hiçe saymak :Hiç değer vermemek
 165. Hindi gibi kabarmak :Övünmek,böbürlenmek
 166. Hokka gibi oturmak ikilen elbisenin tam üzerine uyması
 167. Hoşbeş etmek :Sohbet etmek
 168. Hödük :Görgüsüz,anlayışsız kimse
 169. Hükümet sürmek :Ülkeyi yönetmek
 170. Hüt dağı gibi şişmek :Karnı şişmek
 171. ıcığını cıcığını sormak :Bütün ayrıntıları öğrenmek
 172. ıkına sıkına :Güçlükle
 173. ıkınıp sıkınmak :İş yapmak için kendini zorlamak
 174. ılıca ördeği :Sıcağa ve rahata düşkün
 175. ırağı yakın etmek :Güçlükleri ortadan kaldırmak
 176. ırgat gibi çalışmak :Çok çalışmak
 177. ırgat pazarına döndürmek :Bir yeri dağınık ve karışık hale sokmak
 178. ısınmak :-Alışmak,-Sevmek
 179. ısıtıp ısıtıp önüne koymak :Bir konuda ikide bir söz açmak
 180. ıska geçmek :Atlamak
 181. ıskartaya çıkmak :Eskimek
 182. ıslak tavuk :Miskin kadın
 183. ıslatmak övmek
 184. ışık göstermek :Yol göstermek
 185. ıvır zıvır :Önemsiz şeyler
 186. İbibullah sivri külah :Yapayalnız,varlıksız olan kimse
 187. İbiş gibi :Alığa benzer
 188. İcabına bakmak :-Gerekeni yapmak,-Ortadan kaldırmak
 189. İç fırtınasına tutulmak :Morali bozulmak
 190. İç güveysinden hallice urumu şöyle böyle
 191. İfrit yardağı :Kötülüğe yardımcı olan
 192. İğne yutmuş :Çok bitkin ve sıkıntılı kişi
 193. İkisini bir kazana koysan kaynamazlar :Birbirine zıt insanları anlatmak için kullanılır.
 194. İki yakası bir yere gelmez :Bir türlü düzene kavuşamaz
 195. İlk göz ağrısı :İlk sevilen
 196. İmana gelmek :Merhamete gelmek
 197. İngiliz tabancası gibi kurulmak :Çalım satmak,kasılmak
 198. İpe un sermek :Gevşemek,bahane uydurup işten kaçınmak
 199. İp korkusunu boynuna almak :Ölümü göze almak
 200. İpliği pazara çıkmak :Herkese rezil olmak
 201. İstemem yan cebime koy :Rüşvet konusunda alay yollu söylenir
 202. İşi sıkışık olmak :İşi çok ve külfetli olmak
 203. İtsiz köye dönmek :Sakinleşmek,tenhalaşmak
 204. İyiden iyiye :Adamakıllı
 205. İyi gün dostu :İyi günlerde ortaya çıkan
 206. İzi belirsiz olmak :İz bırakmadan kaybolmak
 207. Kabak tadıvermek evamlı,ısrarlı bıktırmak
 208. Kabasını almak :Bir yerin temizliğini üstünkörü yapmak
 209. Kaçın kurrası :Birinin hiçbir oyuna gelmeyecek kadar açık göz, akıllı olduğunu anlatmak için kullanılır.
 210. Kağıt üzerinde kalması :Bir anlaşmanın resmiyette kalması,tatbik edilmemesi
 211. Kaleyi içinden fethetmek :Meseleyi karşı taraftan birinin yardımıyla halletmek
 212. Kalp ağrısı :Aşk acısı
 213. Kamburu çıkmak :Çok çalışmış olmak
 214. Kan akıtmak :Kurban kesmek
 215. Kan çanağı gibi :Çok kızarmış
 216. Kan ter içinde kalmak :Çok yorulmak
 217. Kapağı atmak :Gitmek,yerleşmek
 218. Kapısını aşındırmak :Çok gidip gelmek
 219. Kara gün dostu :İnsana sıkıntılı günlerinde yardım eden gerçek dost
 220. Kaşının altında gözün var dememek :Yaptığını beğenmemek,takdir etmemek
 221. Kedi ile harara girmek :Geçimsiz biriyle ortaklık etmek
 222. Kendine yontmak :Karşısındakileri düşünmeden kendi çıkarına göre davranmak
 223. Kıç atmak :Pek istemek
 224. Kınalar yakmak :Çok sevinmek
 225. Kimi kimsesi :Yakınları
 226. Kimseye eyvallah etmemek :Kimseye minnettar kalmamak
 227. Kimya gibi :Az bulunur
 228. Kont gibi :Yakışıklı ve şık giyinmiş
 229. Korkuluk :Gereksiz ve yararsız kimse
 230. Körün istediği bir göz,Allah verdi iki göz :Hayal ettiğinden daha fazlasına kavuşan kişiler için kullanılır.
 231. Kör şeytanın işi yok :Hep aksilikle karşılaşan kişiler tarafından sitem yollu olarak kullanılır.
 232. Kurdu koyunla barıştırmak :Kötü biriyle saf birini uzlaştırmak
 233. Külçe gibi oturmak :Yorgunlukla çökmek
 234. Kül yutmak :Kandırılmak,oyuna gelmek
 235. Laçka olmak :Eskimek,işe yaramaz halde olmak
 236. Laf altında kalmamak :Karşısındakinin sözünün altında kalmamak
 237. Laf ebesi :Çok konuşan kimseler için kullanılır.
 238. Lakke yapmak :Başkasının hakkını çalmak
 239. Lala paşa eğlendirmek: Nazik kişileri eğlendirmeye çalışmak
 240. Lamı cimi yok: Bir konu üzerinde itiraz kabul etmediğini bildirmek için kullanılır.
 241. Leb demeden leblebiyi anlamak :Anlayışlı,zeki olmak
 242. Leke sıçratmak :Bulandırmak
 243. Leşini çıkarmak :Kıyasıya dövmek
 244. Leyleği havada görmek :Çok dolaşanlara söylenir
 245. Limoni tabiatlı :Mızmız
 246. Lodosa tutulmuş gibi bocalamak :Ne yapacağını kestirememek
 247. Lokman hekimin ye dediği :Güzel,tatlı şey
 248. Lop yumurta :Kaynamış yumurta
 249. Lügat paralamak :Anlamını bilmediği halde,bilgiç konuşmak
 250. Lülüye gelmek :Aldanmak
 251. Lüpe konmak eğerli bir şeyi emek harcamadan ele geçirmek
 252. Maça beyi gibi kurulmak :Saygısızca,kasılarak oturmak
 253. Madrabaz :Çıkarını hileli yollardan sağlayan kimse
 254. Mahalle çocuğu:Eğitimsiz çocuk
 255. Makaraya takmak :Alaya almak
 256. Marsık :Çok esmer kimse
 257. Merak getirmek :Kara sevdaya tutulmak
 258. Meryem Ana kandili gibi :Soluk (belirsiz anlamında
 259. Meşe odunu :Kaba,anlayışsız adam
 260. Meydan vermek :Fırsat vermek
 261. Mısır’daki sağır sultan bile duydu uymayan kalmadı anlamında
 262. Mızrağı çuvala sığdıramamak :Gerçeğin asla saklanamayacağı anlamında kullanılır.
 263. Mis gibi burnunda tütmek :Çok özlemek
 264. Miskinler teknesi :Tembellerin toplandığı yer
 265. Mürai :Art düşünceli kimse
 266. Mürekkebi kurumamak aha pek yeni olmak
 267. Mürekkep yalamış :Okuyup,yazmış kimse
 268. Mürüvvetini görmek :İyi ve mutlu günlerini görmek
 269. Müslüman adam :-Dindar kişi,-Doğruluktan ayrılmayan kimse
 270. Nabzını yoklamak :Karşısındakinin ne düşündüğünü anlamaya çalışmak
 271. Nalına mıhına vurmak :Ne yapacağını kestirememek
 272. Namı nişanı kalmamak :Yok olmak,unutulmak
 273. Nanpareye muhtaç olmak :Pek yoksul olmak
 274. Nargile suyu :Tatsız içecek
 275. Nazı geçmek :İsteği geri çevrilmeyen kimse
 276. Ne ala memleket :Uygunsuz yapılan işleri kınamak için söylenir
 277. Neci oluyor :Ne karışıyor anlamında
 278. Nefsine yedirememek :Bir şeyi hazmedememek,kabul etmemek
 279. Nevri dönmek :Çok sinirlenip,bunun yüzünden belli olması
 280. Ne yüzle :Ne cesaretle anlamında
 281. Nispet vermek :Onu üzecek şekilde gösteriş yapmak
 282. Nobran :Kaba,sert,kırıcı(kimse
 283. Noktası noktasına :Tastamam
 284. Nuh gemisi :Her çeşit insanın toplandığı yer
 285. Nuh nebiden kalma :Çok eskiden kalma
 286. Nur topu gibi :Güzel,şişman,beyaz (çocuk
 287. Nur yüzlü :Temiz yüzlü kimse
 288. Nutku tutulmak :Üzüntüden,korkudan konuşamamak
 289. O bir düşeş :O talih sonucu ele geçirilmiştir anlamında
 290. O gün bugün :O gündenberi
 291. Oh demek :Rahat etmek
 292. Ok gibi ciğerine işledi :Yapılan bir hareketin çok üzmesi
 293. Ok yaydan çıktı :Vazgeçemeyeceği bir işi yapmak
 294. Olmuş armut gibi eline geçmek :Kolaylıkla,yorulmadan elde etmek
 295. Onun ipiyle kuyuya inilmez :Güven olmaz anlamında
 296. Oralı olmamak :Önemsememek
 297. O saat :O anda
 298. O tarakta bezi olmamak :İlişkisi olmamak
 299. Oynak :Hafif meşrep kadın
 300. Oyun etmek :Hile yapmak,aldatmak
 301. Oyunun sakalı bitmek :Bitmiş olayları anlatan bu deyim,genellikle Karagöz oyunlarının sonunda kullanılır.
 302. Öbür dünyayı boylamak :Ölmek
 303. Öfke topuğa çıkmak :Çok öfkelenmek
 304. Öksüz babası :Öksüz ve yoksulları koruyan adam
 305. Öküz boyunduruğa bakar gibi bakmak :İstemeden,mecburen bakmak
 306. Ölçüsünü bildirmek :Haddini bildirmek,cezasını vermek
 307. Ömür adam :Hoşsohbet adam
 308. Önünü almak urdurmak
 309. Öp babanın elini :Sürpriz bir durum karşısında yaşanan şaşkınlığı anlatmak için kullanılır
 310. Örümcek kafalı :Eski kafalı,yeniliklere uyum gösteremeyen
 311. Ötmek urmadan anlamlı,anlamsız konuşmak
 312. Öve öve göklere çıkarmak :Çok övmek
 313. Öyle başa böyle traş :Alakasız durumları belirtir.
 314. Özü sözü bir :Verdiği sözleri tutan dürüst kimse
 315. Pabucuna kum dolmak :Engelle karşılaşmak
 316. Paçaları sıvamak :Hazırlanmak
 317. Paha biçmek eğerini ölçmek
 318. Pancar kesilmek :Mahcup olup kızarmak
 319. Paparayı yemek :Paylanmak,azar işitmek
 320. Paraya para dememek :Kazancı bol olmak
 321. Para peşin kırmızı meşin :Alışverişin peşin olduğunu anlatır
 322. Patentasının altına almak :Egemenliği altına almak
 323. Pestil gibi olmak :Çok yorgun ve halsiz olmak
 324. Peşkeş çekmek :Bir iş yaptırmak için,kendine ait veya başkasına ait bir şeyi hediye etmek
 325. Pılı pırtı :Eski püskü,değersiz eşya
 326. Piç etmek :Bozmak,işe yaramaz hale getirmek
 327. Pişmiş aşa soğuk su katmak :Yapılmakta olan bir işi bozmak
 328. Piyasaya düşmek :-Çok bulunur olmak,-Orta malı olmak
 329. Postal: Düşkün kadın
 330. Put kesilmek :Sessiz ve hareketsiz kalakalmak
 331. Püsküllü bela :Kişinin başını derde sokan kişi veya durum
 332. Rabbime emanet :Herhangi bir şeyin,kimsenin korumasını tanrıya bırakmak
 333. Rafta kurabiye var ama size göre değil :İşinize yaramaz anlamında
 334. Rahat yüzüne hasret kaldı :Huzursuz olmak,rahat edememek
 335. Ramazan keyfi :Oruç tutanlardaki sinirlilik hali
 336. Rengi atmak :Çok heyecanlanıp solmak,sararmak
 337. Rengi olmamak :Silik olmak
 338. Renk senfonisi :Birbiriyle uyuşan renkler bütünü
 339. Rest çekmek :Kesinlikle kabul etmemek
 340. Rızkını taştan çıkarmak :En zor şartlarda bile geçimini sağlamak
 341. Rufailer karışır :İşin karmaşıklığını anlatır
 342. Ruhu bile duymaz :Yapılan bir işten hiç haberi olmaz anlamında
 343. Ruhuna hitap etmek :Herhangi bir şeyden çok etkilenmek
 344. Rüya gibi :Gelip geçici şeyleri anlatmak için kullanılır
 345. Rüyasında görse hayra yormaz :Olacağına ihtimal vermemek
 346. Rüzgar ekip fırtına biçmek :Yapılan kötülüğe karşı daha büyük kötülüğe uğramak
 347. Rüzgar gelecek delikleri tıkamak :Her türlü tedbiri almak
 348. Saat gibi üzgün çalışan
 349. Saat on bir buçuğu çalmak :Yaşı çok ilerlemek
 350. Sacayak olmak :Üç kişi bir araya gelip çok samimi olmak
 351. Saçı uzun,aklı kısa üşüncesiz,aptal
 352. Sağlam ayakkabı değil :Güven duyulacak kimse değil, doğruluğu konusunda şüphe duyulur
 353. Sakala soğan doğramak :-Aldatmak,-hakaret etmek
 354. Saman gibi :Tatsız,tutsuz
 355. Sapı silik :Serseri
 356. Sarı Yahudi :Paraya düşkün kişi
 357. Sazına bülbül koymak :Çok güzel çalmak
 358. Sefalar getirdiniz :Eskiden çok kullanılan,hoş geldiniz sözü
 359. Sel önünden kütük kapmak :Zor bir iş başarmak
 360. Sen sağ ben selamet :Yapacak bir şey kalmamak
 361. Sıtma görmemiş ses :Gür ve kalın sesli
 362. Sidik yarışı :Gerekli gereksiz rekabete girmek
 363. Söyleye söyleye dilimde tüy bitti : Çok öğüt verdiği halde sözü dinlenilmeyen insanların içinde bulunduğu durumu anlatır.
 364. Sütüne havale etmek :Karakterine,insanlık duygusuna bırakmak
 365. Şafak atmak :Korkmak,şaşırmak
 366. Şahbaz :Becerikli ve çevik
 367. Şapa oturmak :Çaresiz kalmak
 368. Şaşkın bakkal :Hesabını şaşıran kimse
 369. Şerbetli :kötü işler yapmayı huy edinmiş kimse
 370. Şeşi beş görmek :İyi görmemek,yanılmak
 371. Şeytan çekici :Sevimli ve akıllı çocuk
 372. Şeytan diyor ki :İçinden zararlı bir şeyler yap diyen ses
 373. Şifayı kapmak :Hastalanmak
 374. Şimşek gibi :Büyük bir hızla
 375. Şirret karı :Geçimsiz,huysuz,yaygaracı kadın
 376. Şom ağızlı :Kötümser,olayları devamlı kötüye yoran kimse
 377. Şöhreti afakı tutmak :Herkes tarafından bilinir hale gelmek
 378. Şöyle bir bakmak :-Üstünkörü,-İnceler gibi manalı bakmak
 379. Şunu bunu bilmem :Mazeret kabul etmem,özür dinlemem
 380. Taban çekmek :Gitmek
 381. Tabanvayla gitmek :Yürümek
 382. Tadını kaçırmak :Zevkini bozmak
 383. Takıp takıştırmak :Çok süslenmek
 384. Talihi yar olmak :Şansı yardım etmek
 385. Tantuna gitmek :-Öldürülmek,-Belaya uğramak
 386. Tasamın on beşi :Umrumda değil anlamında
 387. Taş yağar,kıyamet kopar :Felaketli,korkunç zaman
 388. Taş yürekli :Acıması olmayan kimse
 389. Tavşan boku :Ne faydası,ne de zararı olan kimse
 390. Tebeşire peynir bakışlı :İyi göremeyen,şaşı
 391. Tencere yuvarlanmış,kapağını bulmuş :Birbirine uygun,eşit şeyleri anlatmak için kullanılır.
 392. Tiği teber şahı levent :her şeyini tüketmiş kimseleri anlatmak için söylenir.
 393. Tosunum :Gürbüz kimseler için kullanılır
 394. Tut kelin perçeminden :Boşuna uğraşma,onda yok anlamında…
 395. Tüy dikmek :Kötü bir durumu daha çok kötüleştirecek harekette bulunmak
 396. Ucu dokunmak :Herhangi bir işten zarar görmek
 397. Uç vermek :Görünmek,yetişmek,belirmek
 398. Ufağını tefeğini toplamak :Kendine ait ne varsa toplamak
 399. Ufuk açılmak :yeni imkanlar belirmek
 400. Ulan :Nefret,öfke ifade eden bir hitap şekli
 401. Ulu orta konuşmak üşünmeden söylemek,rastgele söylemek
 402. Ununu elemiş eleğini duvara asmış :Yapacağını yapmış
 403. Utandınsa yüzüne kalbur tut :Utanmanın gereksizliğini anlatır
 404. Uyku ölümün kardeşidir : Uyuyan kimsenin dünya ile ilgisi kesilir. Olup bitenden haberi olmaz.
 405. Uzağı görmek :Bir işin sonucunu,nasıl gelişeceğini önceden tahmin edebilmek.Tedbirli hareket etmek.
 406. Uzun boylu :Ayrıntıları hesap ederek,etraflıca düşünmek.
 407. Uzun uzadıya :Çok ayrıntılı olarak
 408. Uzun yaşın ahiri ölüm :Ne kadar uzun yaşanırsa yaşansın,bütün canlılar bir gün mutlak öleceklerdir.
 409. Ücüğünden cücüğüne :Bütün yönleriyle
 410. Üç aşağı,beş yukarı :Belirlenmiş bir sayıdan biraz fazla veya biraz az olarak.
 411. Üçe beşe bakmamak :Çok fazla pazarlık etmeden alışveriş yapmak
 412. Ümidi boşa çıkmamak :Beklediğini,umduğunu bulmak
 413. Üsküdar dolmuşu gibi birbirinin üzerine :Çok kalabalık yer
 414. Üst perdeden başlamak :Ağzını bozmak
 415. Üstünde durmak :ısrar etmek
 416. Üstüne almak :Ödev olarak kabul etmek,bilmek.
 417. Üstüne basmak :Konuya değinmek
 418. Üstüne varmak :Öfkelendirecek söz veya harekette ısrar etmek
 419. Üstüne vurmak :Eklemek
 420. Üstünüze iyilik sağlık :Hastalıkla ilgili konuşurken söylenir
 421. Üvey evlat muamelesi görmek :Ayrı ve hor görülmek
 422. Üzerine tuz biber ekmek :Bir kimsenin acısını fazlalaştıracak, derdini derinleştirecek davranışlarda bulunmak.
 423. Üzerinize afiyet : Ben hastayım.Sizi etkilememesini dilerim.
 424. Üzüm üzüm üzülmek :Çok üzülmek
 425. Üzüm yemek değil,bekçi dövmek : Önemli işler dururken vakit öldüren kişiler için kullanılır.
 426. Vadesi gelmek :Ömrünün sonuna gelmek
 427. Vakit geçirmek :Gereksiz işlerle uğraşmak
 428. Vakit nakittir :Zaman en değerli varlığımızdır.
 429. Vara yoğa karışmak :Her şeye karışmak
 430. Vardığın yer körse,sen de gözünü kapa :İnsanlar,çevresindekiler ile iyi ilişkiler kurmak isterlerse onlara uymak zorundadırlar.
 431. Var kuvveti pazuya vermek :Kolunun kuvvetine güvenmek.
 432. Vebali boynuna :Günahı ona ait anlamında
 433. Veledizina :Babası belli olmayan
 434. Verilmiş sadakası olmak :Bir belayı,kazayı zarar görmeden atlatmak
 435. Vık dedirtmemek :Ses bile çıkarttırmamak
 436. Vız gelip tırıs gitmek :Hiç aldırmamak
 437. Vız gelmek :Önemsiz görünmek.Aldırış etmemek.
 438. Vidin kalesi gibi metin olmak ayanıklı ve sabırlı olmak.
 439. Voli vurmak :Vurgun vurmak
 440. Voyvoda kesilmek :Zalim olmak.
 441. Vur abalıya :Sessiz ve sakin kimselere yapılan zulüm ve haksızlığı belirtmek için kullanılır
 442. Vur patlasın çal oynasın :Büyük eğlenceler için söylenir
 443. Vurucu güç :Çok etkili silahlarla donatıldığı için savaş gücü yüksek askeri birlik.
 444. Vuslat kıyamete kalmak :Kavuşma ümidi olmamak
 445. Vücuda getirmek :Var etmek.
 446. Vücudunu ortadan kaldırmak :Öldürmek
 447. Yabana atmak ikkate almamak
 448. Yabana söylemek :Saçma ve yersiz konuşmak
 449. Ya bu deveyi gütmeli,ya bu diyardan gitmeli :Mecburi durumlarda bir işin mutlaka yapılması gerektiğini belirtmek için söylenir.
 450. Ya devlet başa,ya kuzgun leşe :Büyük bir zafer için her tehlikenin, hatta ölümün bile göze alındığını belirtir.
 451. Yağmur olsa kimsenin tarlasına yağmaz :Kimseye faydası ve yardımı yoktur anlamında
 452. Ya herro,ya merro :Seçim yapılması gereken durumlarda söylenir.
 453. Yahudi pazarlığı :Kıyasıya yapılan pazarlık
 454. Yakadan geçirmek :Evlat edinmek.
 455. Yaka paça :Hırpalayarak
 456. Yalancı pehlivan :Sözde kahraman
 457. Yalova kaymakamı eğersiz olduğu halde çalım satan kişilere söylenir
 458. Yangın var diye bağırmak :Bir şeyden çok bıkmak,bezmek.
 459. Yaptığını bilmemek :Aklı başında olmamak
 460. Yediği naneyi kokutmak :Uygunsuzluğunu ortaya koymak.
 461. Yel kayadan ne alır :İmkansız bir durumu belirtmek için kullanılır.
 462. Yıldırım gibi :Büyük bir hızla.
 463. Yıldızı parlamak :Şans yüzüne gülmek
 464. Yiyip bitirmek :-Onmaz hale getirmek,-Devamlı eziyet etmek
 465. Yobaz :Kaba,sofu.
 466. Yolu düşmek :Bir rastlantı sonucu gelmek.
 467. Yosma :Güzel ve süslü kadın
 468. Yuf ervahına :Lanet olsun anlamındaki bir karşı çıkma sözü.
 469. Yüreği geniş olmak :Gamsız olmak,her şeyi kaldırabilmek.
 470. Yürekte var,elde yok :Yetenekli olup,imkansızlıklar yüzünden bunu geliştiremeyen insanlar için söylenir
 471. Yüz yüze gelmek :Karşılaşmak
 472. Zahmet çekmek :Eziyet ve yorgunluğa düşmek
 473. Zahmet etmek :Yorulmak.
 474. Zartalos :Yellenmek
 475. Zebunu olmak :Birine çok düşkün olmak
 476. Zehir etmek :Tadını kaçırmak
 477. Zehir zemberek :Çok acı
 478. Zembereği boşanmak :Uzun uzun gülmek
 479. Zerre kadar :Yok denecek kadar
 480. Zevahiri kurtarmak :Bir işi yarım yamalak yapıp eleştiri almamak
 481. Zeval bulmak :Yok olmak.
 482. Zıvanadan çıkmak :Çok öfkelenmek
 483. Zihne dank etmek :Uzun zamandır anlaşılamayan bir şeyi,herhangi bir olayın araya girmesiyle birdenbire anlamak.
 484. Zil gibi :Parasız ve aç
 485. Zilleri takıp oynamak :Çok sevinmek
 486. Zilsiz oynamak :Çok sevinmek
 487. Zokayı yutmak :Aldatılmak
 488. Zurnacının karşısında limon yemek :Uygunsuz bir davranışta bulunarak,çalışamaz hale getirmek.
 489. Zurnayı biz çaldık,parsayı o topladı :Haksızlık edip hazıra konanlar için söylenir
 490. Züğürt tesellisi :Boş,yersiz avutma
 491. Zümrüt gibi :Yemyeşil.

ZİYARETÇİ YORUMLARI
 1. derya diyor ki:

  yuh yani bu kadan değim fazla icon icon

 2. selcan diyor ki:

  bu kadar deyim fazla olmaski icon

 3. nazlı yıldız diyor ki:

  bence bu kadar değim yokkkkkkkkkkkkkkkk çok malca icon icon icon icon icon

 4. elifnur aslan diyor ki:

  işte bu icon icon

 5. nil karagülmez diyor ki:

  bukadar deyim fazla okuoku bitmez yohhhhhhhhhhh

 6. zeynep kurt diyor ki:

  bunlar işimi görür ama biraz fazla bana 10tane deyim lazım ama neyse kendi ismim soyadımda olan harflerle başlayan deyimleri yazdım gene de teşekkür ederim işte bu icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon

 7. ertuğ can diyor ki:

  bu kadar deyim var çünkü deyimler sözlüğü çok kalın icon icon icon

 8. gizem nur diyor ki:

  icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon

 9. neslihan diyor ki:

  ya bana en çok kullanılannlar gerekiyodu icon ama yınede saolun icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon

 10. elif diyor ki:

  ben bilgi evini sevmiyorum ve bilgi evi çok kötü ve hep bize kötü davranıyorlar onları hiç sevmiyorum

 11. medine diyor ki:

  seni çok seviyorum ve sana aşıgım

 12. ilaydasu özay diyor ki:

  icon icon gsel bir şeymiş ama bnm ismim kadar güsel dğil icon icon icon icon icon

 13. mümin FAYİZ diyor ki:

  güzel ama benim şeyim kadar değil icon icon icon icon icon

 14. TAYLAN diyor ki:

  bundan çok daha fazla deyim var 491 in altında3 nokta var ona basınca 500ü geçiyo icon icon icon icon icon

 15. eda diyor ki:

  çok kullanılan deyimler

 16. mehmet ancak diyor ki:

  icon icon icon icon icon ckk kötüüü

 17. damla ater diyor ki:

  çoooooook kötü

 18. bilmem ki diyor ki:

  çoook iğrenç icon icon icon icon icon

 19. orhan durmuş diyor ki:

  icon çok güzel herşeyime yaradı icon

 20. orhan durmuş diyor ki:

  icon icon icon icon çok gggüüzzzeeelll icon icon icon icon

 21. zehra küçükaşçı diyor ki:

  benim çok işime yaradı teşekkür ederim çok güzel ve bilgilendirici bir site icon icon icon icon icon icon icon icon

 22. zeynep diyor ki:

  icon icon icon çok işime yaramadı ama yine de thank you icon icon icon

 23. Beyazıt Gökçe diyor ki:

  Çok Güzelmiş gerçekten icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon

 24. kappadoks diyor ki:

  icon icon icon türkçe geniş bir dildir 500 deyimi siz kullanmıyorsunuz die fazla değil aksine az bile.unutulanlarla beraber 10000 üzerindedir.ingilizce kelimeleri sözlüğümüze sokana kadar biraz daha kullanabiliriz.ayrıca bu bunu çok sevdim kullanmadan edemeyecem :D icon icon icon icon icon icon icon

 25. Fatma Tekin diyor ki:

  bence her şeye rağmen güzel bir dilimiz ve çok güzel deyimlerimiz var. belki biraz azlar ama... sonuçta bu deyimleri atalarımız bize daha kolay anlaşabilmememiz için armağan etti. bunları korumalıyız. evet, gerçekten de doğru söylüyorsunuz. deyimlerimiz az. fakat deyimlerimiz çok şey ifade ediyor :D

 26. DELİ RÜZGAR diyor ki:

  icon icon icon icon icon icon icon icon icon

 27. cem karadağ diyor ki:

  icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon

 28. dhffdh diyor ki:

  icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon

 29. Crew diyor ki:

  icon ATASÖZLERİDE LAZIM

 30. favori diyor ki:

  çok aptalca ve gereksiz deyim var uçmuşlar biraz fazla kaçırmışlar icon icon icon icon icon icon icon icon icon

 31. fas diyor ki:

  icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon

 32. ayşe sevda dönmez diyor ki:

  bana en çok kullanılanlar gerekiyodu ama bu da işimi gördü icon icon icon icon icon icon icon icon

 33. Ömer SÖNMEZ diyor ki:

  icon icon icon icon SÜPERRRRRRRRRR icon icon icon icon icon icon

 34. tuğba ögel diyor ki:

  benim işime yaradı ama fazla açıklayıcı değil icon icon icon icon icon

 35. azra yılmaz diyor ki:

  dogru bir seykoyun ya

 36. alice cullen diyor ki:

  ben sizin deyimleri pek fazla bilemem ama genede deyimleriniz güzelmiş beğendim icon

 37. alem mari diyor ki:

  mence pek gözel icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon

 38. tuba kavgacı diyor ki:

  genellikle kullanılanlar dedim bu kadarda değil yani yuh be bu ne icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon

 39. Muhammet Furkan Keskin diyor ki:

  Teşşekür Ederim Allah Razı Olsun Çok işime Yaradı icon icon icon icon icon

 40. begüm diyor ki:

  bEncE HaRiKayDı mÜkEmmEll... icon

 41. cansu tilaver diyor ki:

  TEŞŞEKÜR EDERİM ÇOK YARDIMCI OLDU icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon

 42. cansu tilaver diyor ki:

  TEŞŞEKÜR EDERİM ÇOK YARDIMCI OLDU icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon

 43. büşra nur diyor ki:

  icon icon

 44. hayal rüya deniz diyor ki:

  teşekürrleeeeeerrrrr.good bye..... icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon

 45. Nisanur diyor ki:

  bu benim işime çok yaradı icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon

 46. ömer hacıalioğlu diyor ki:

  anam ne kadar çok icon icon

 47. Fatma Hazal Özdil diyor ki:

  Hiç İşime Yaramadı Ve Hiç Anlamadım icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon

 48. sıla özyıldız diyor ki:

  mümin fayiz bencede şeyim kadar değil

 49. Mrve Sngn diyor ki:

  Çok işime yaradı çok güzel Sağaolun icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon

 50. BELLA CULLEN diyor ki:

  Ben pek fazla eyimlerinizi beğenmedim. kusura bakmayın icon icon icon icon icon icon icon icon icon

 51. aaaaaaaaaaaaaaaa diyor ki:

  a

 52. berna cloudy diyor ki:

  ı like it icon icon icon

 53. clou draculara diyor ki:

  ı donot like but ı like very very much super icon icon

 54. melike babadağ diyor ki:

  bunların hepsi çok sık kullanılan deyimler bunların hepsini defterime geçirdim biraz zor oldu ama olsun değdi bukaadar güzel bir ödeve türkçe öğretmenim artı verdi

 55. aynur karatanman diyor ki:

  icon icon icon icon icon icon saolun

 56. melisa akdemir diyor ki:

  icon icon icon ama ağlıcam yaaa offfff

 57. kemal diyor ki:

  bence çok güzel icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon

 58. ener şehitoğlu diyor ki:

  çok güzel çalışanların eline sağlık icon icon icon icon icon

 59. ener şehitoğlu diyor ki:

  çok güzel çalışanların eline sağlık icon icon icon icon icon

 60. meri özün diyor ki:

  çok güzel bir site çok işime yaradı icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon

 61. RESUL BABA diyor ki:

  icon icon icon icon icon icon BU KADAR ÇOK DEYİM BİZİM İŞİMİZE ÇOK YARAYACAKTIRR_

 62. reyhan öcal diyor ki:

  bu kadar olmaaaaaaaaaaaazkiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

 63. meryem diyor ki:

  çoooook fazlaaaaaaaaa icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon

 64. tuğçe diyor ki:

  coooooooooookkkk koootuuuuu icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon

 65. ayça tokat diyor ki:

  çoooooooooooooookkkk güzel

 66. azrrrrrrrrrrail diyor ki:

  güüüüüüüüüüüüüüüüüüüzel güzeeeeeeeeeeeelllllllllllll icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon

 67. golcan diyor ki:

  çok fazla okuyanakadar anam aladı icon icon icon icon icon

 68. tuğçecansuuu diyor ki:

  icon bu ne la.bu kadar deim var mı icon icon

 69. kadir demir diyor ki:

  evet

 70. selin ilvan diyor ki:

  icon icon

 71. yıldız tatay diyor ki:

  çok deyim var icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon

 72. azime kara diyor ki:

  c0k uzunmuşşşşşşşşşşşşşş icon icon icon icon icon icon icon icon

 73. SELİM AVSEREN diyor ki:

  AŞIRI UZUN KISALSIN icon icon icon icon icon icon icon icon icon

 74. Demet Doğantimur diyor ki:

  icon icon icon icon icon icon icon bence çok güzel deyimler

 75. Ethem Doğantimur diyor ki:

  icon icon icon icon icon icon bence çok güzel deyimler harika çok ama çok güzel

 76. esila ay diyor ki:

  bence çok güzel artık performans ödevlerimi bu siteden yazacagimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm icon icon icon icon icon icon icon icon icon

 77. YAW HE HE diyor ki:

  yaw he hehe heheeheheherhehehehehe icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon

 78. aşk diyor ki:

  icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon

 79. paris10 diyor ki:

  çok kötü istediğim deyimler yok icon icon icon icon

 80. furkan diyor ki:

  çok güzel icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon

 81. Leonunki diyor ki:

  türkçe sınavına çalışıyorum. EN ÇOK KULLANILAN yazıyorum bütün deyimler çıkıyor. bende de deyimler sözlüğü var ama ben sınav için günümüzde kullanılan deyimlere bakmak istiyorum. düpedüz yalancılık bu icon

 82. umut diyor ki:

  icon sınavdan 42 aldım icon icon icon icon

 83. Ciyangir diyor ki:

  Günlük hayatta en çok kullanılan deyimler sözlüğü.

 84. fatma bozkır diyor ki:

  bence bu deyimler sözlüğü çok işe yaradı benim için icon

 85. rabia diyor ki:

  icon bu kadarlık adam olmaz bukadarda deyim ollmaz icon

 86. pınar koyuncu diyor ki:

  çok teşekkür ederim.çok işime yaıycak .çünkü ben deyimler sözlüğünüoluşturacağım.. icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon

 87. Rojhat diyor ki:

  teşekürler icon icon icon

 88. Rojhat diyor ki:

  icon icon icon icon

 89. batuhan demircan diyor ki:

  abayı yakmak çok kullanılıyor onu koymamış sınız ama yinede başarılı bir çalışma olmuş teşekkür ederim. icon

 90. ilayda diyor ki:

  ÇOOK ÇOOK ÇOKK TEŞEKKÜRLER

YORUM YAZ